Có cấm cho vay mua nhà ở hình thành trong tương lai hay không?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định không có chính sách cấm cho vay mua nhà ở hình thành trong tương lai, mà chỉ yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) tuân thủ các quy định về an toàn hoạt động và quản lý rủi ro. Đây là thông tin được NHNN đưa ra để làm rõ về quy định mới về cho vay mua nhà ở hình thành trong tương lai, áp dụng từ ngày 1/7/2024.

Theo quy định mới, TCTD chỉ được cho vay mua nhà ở hình thành trong tương lai khi đáp ứng các điều kiện sau: Có hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai ký kết giữa người mua và chủ đầu tư; Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của chủ đầu tư; Có giấy phép xây dựng hoặc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền; Có bảo lãnh của TCTD đối với trường hợp chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ bàn giao nhà ở cho người mua theo hợp đồng.

NHNN cho biết, quy định mới nhằm đảm bảo an toàn cho người mua nhà ở hình thành trong tương lai, tránh trường hợp bị mất tiền oan do chủ đầu tư không có năng lực hoặc không có ý định thực hiện dự án. Quy định mới cũng nhằm bảo vệ lợi ích của TCTD, giảm rủi ro tín dụng, đóng góp vào sự ổn định của hệ thống tài chính.

NHNN khẳng định quy định mới không hạn chế quyền của người mua nhà ở hình thành trong tương lai và cũng không trái với các quy định hiện hành. Người mua nhà ở hình thành trong tương lai vẫn có thể vay vốn từ TCTD nếu đáp ứng các điều kiện trên. Ngoài ra, người mua cũng có thể vay vốn từ các nguồn khác như bạn bè, người thân, tổ chức tài chính vi mô… để mua nhà ở hình thành trong tương lai